Filterdyser for vannbehandling

Storm Halvorsen tilbyr et bredt utvalg industrielle vannfilterdyser og filter for vannbehandling. Våre produkter brukes i industriell vannbehandling, avløpsvannbehandling, vannrensing og også i husholdningsbruk som svømmebasseng og vanningsfiltre.

Filterdyser industrielle applikasjoner:
Elektrisitetsproduksjon, kjemikalier og farmasi, petrokjemi, metall og papir, mat og drikke, landbruk og dyrehold, helse og svømmebasseng

Filterdyser for offentlige virksomheter:
Drikkevannsproduksjon, vannfilter, behandling av avløpsvann i byer, avsalting, elektrisitetsproduksjon, husholdning og bolig

Klikk på hver enkelt bilde for datablad