Filterdyser

Filterdyser

Filterdyser er produsert til bruk for håndtering av forskjellige vanntyper, som drikkevann, demineralisert vann og til svømmebasseng. Produktspekteret er beriket med fordelings og avløpssystemer, sikkerhets feller og ulike installasjoner basert på kundens spesifikasjon.

Klikk på hver enkelt bilde for datablad

Applikasjoner:

-Produksjon av drikkevann
-Behandling av urban og industrielt avløpsvann
-Filtrering av elvevann eller godt vann til vanning
-Filtrering av vann til svømmebassenger
-Vannbehandling for  næringsmiddelindustrien .

FILTERDYSER

FILTER

FILTERKROPP

TILBEHØR

SPESIAL