Metallseparasjon

Gjenvinning

Separasjon og gjenvinning av verdifulle råstoffer er en vekstindustri. Første trinn i prosessen er fragmentering. Oppmaling foregår i en Shredder (kvern).Returmateriale kan så sorteres i lette og tunge bestanddeler. Klassifisering av de ulike prosessene ses under

Detektor og separator

Metalldetektorer har blitt brukt med hell over hele verden for å beskytte møller, knusere, kniver og andre verdifulle systemdeler. De jobber døgnet rundt og under mange ekstreme klimaforhold , for eksempel i sement, grus og vedhogst fabrikker, i glass og papir gjenvinningsanlegg og også i kullkraftverk.

I hovesak er brukervennlighet, pålitelighet og god motstand mot forstyrrelser det som er viktigst for våre kunder. Sender- og mottakerspoler er forseglet med spesielle materialer og skjermingen stålplate metallhus er meget god. Av denne grunn våre enheter er meget motstandsdyktig mot mekaniske og termiske belastninger.

Metalldetektorer

Separerer ut metaller fra ikke ledene materiale på flere ulike måter slik at de kan gjenvinnes hver for seg. Ingen spesiell kunnskap er nødvendig for ferdigstillelse. Vår bruksanvisning gir en detaljert forklaring på hva som må gjøres.

Så snart en magnetisk eller ikke-magnetisk metallgjenstand med tilstrekkelig størrelse passerer gjennom leteområdet, blir det oppdaget og en relé slår inn. Dette signalet kan sendes ut som en puls med en justerbar lengde eller som et kontinuerlig signal.

overbåndsmagnet

Rustfritt stål separator

Mye av det rustfrie stålet har kun svak magnetisme. Dette var tidligere var uatskillelig, men kan nå holdes atskilt i denne enheten. De rustfrie ståldelene blir fanget opp av den magnetiske rullen og utvinnes fra materialstrømmen .

Typiske bruksområder:

– Forbrenning slagg
– Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
– MBT tung fraksjon
– Tung fraksjon i kvern
– Gjenvinning av metall

separator

Magnetseparatorer

Trommel eller båndmagneter skiller ut magnetiserbart materiale som jern og stål, separerer de fra hverandre slik at de kan gjenvinnes. De er vanligvis anordnet i lengderetningen ved enden av transportbånd eller på tvers av transportbåndet . Permanente magneter krever ikke strømtilførsel til blokken.


metalldetektor
Virvelstrømseparatorer

Verdifulle metaller som kopper og aluminium kan skilles ut fra en uren masse. De separeres hver for seg slik at de kan gjenvinnes. Magnetiske komponenter kan separeres ved magnetiske tromler, både flytende og fast materiale.

Materialet lan ideelt bli tilført via en vibrasjonsrenne mot trommelen.

Permanentmagnet

Vi leverer permanentmagneter i en rekke utførsler og materialer. De benyttes som holde og festemagneter, separasjonsmagneter og filterstaver til magnetfilter.

Magnetmaterialer

Sintrede permanentmagneter kan ha stor energi tetthet. Ved punkt P, 5mm fra pol flaten har alle disse magnetene et magnetfelt på 100mT.

separator