Metallseparasjon

Gjenvinning

Separasjon og gjenvinning av verdifulle rÄstoffer er en vekstindustri. FÞrste trinn i prosessen er fragmentering. Oppmaling foregÄr i en Shredder (kvern).Returmateriale kan sÄ sorteres i lette og tunge bestanddeler. Klassifisering av de ulike prosessene ses under

Detektor og separator

Metalldetektorer har blitt brukt med hell over hele verden for Ä beskytte mÞller, knusere, kniver og andre verdifulle systemdeler. De jobber dÞgnet rundt og under mange ekstreme klimaforhold , for eksempel i sement, grus og vedhogst fabrikker, i glass og papir gjenvinningsanlegg og ogsÄ i kullkraftverk.

I hovesak er brukervennlighet, pÄlitelighet og god motstand mot forstyrrelser det som er viktigst for vÄre kunder. Sender- og mottakerspoler er forseglet med spesielle materialer og skjermingen stÄlplate metallhus er meget god. Av denne grunn vÄre enheter er meget motstandsdyktig mot mekaniske og termiske belastninger.

Metalldetektorer

Separerer ut metaller fra ikke ledene materiale pÄ flere ulike mÄter slik at de kan gjenvinnes hver for seg. Ingen spesiell kunnskap er nÞdvendig for ferdigstillelse. VÄr bruksanvisning gir en detaljert forklaring pÄ hva som mÄ gjÞres.

SÄ snart en magnetisk eller ikke-magnetisk metallgjenstand med tilstrekkelig stÞrrelse passerer gjennom leteomrÄdet, blir det oppdaget og en relé slÄr inn. Dette signalet kan sendes ut som en puls med en justerbar lengde eller som et kontinuerlig signal.

overbÄndsmagnet

Rustfritt stÄl separator

Mye av det rustfrie stÄlet har kun svak magnetisme. Dette var tidligere var uatskillelig, men kan nÄ holdes atskilt i denne enheten. De rustfrie stÄldelene blir fanget opp av den magnetiske rullen og utvinnes fra materialstrÞmmen .

Typiske bruksomrÄder:

– Forbrenning slagg
– Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
– MBT tung fraksjon
– Tung fraksjon i kvern
– Gjenvinning av metall

separator

Magnetseparatorer

Trommel eller bÄndmagneter skiller ut magnetiserbart materiale som jern og stÄl, separerer de fra hverandre slik at de kan gjenvinnes. De er vanligvis anordnet i lengderetningen ved enden av transportbÄnd eller pÄ tvers av transportbÄndet . Permanente magneter krever ikke strÞmtilfÞrsel til blokken.


metalldetektor
VirvelstrĂžmseparatorer

Verdifulle metaller som kopper og aluminium kan skilles ut fra en uren masse. De separeres hver for seg slik at de kan gjenvinnes. Magnetiske komponenter kan separeres ved magnetiske tromler, bÄde flytende og fast materiale.

Materialet lan ideelt bli tilfÞrt via en vibrasjonsrenne mot trommelen.

trommelmagnet

Permanentmagnet

Vi leverer permanentmagneter i en rekke utfÞrsler og materialer. De benyttes som holde og festemagneter, separasjonsmagneter og filterstaver til magnetfilter.

Magnetmaterialer

Sintrede permanentmagneter kan ha stor energi tetthet. Ved punkt P, 5mm fra pol flaten har alle disse magnetene et magnetfelt pÄ 100mT.

separator

VerktĂžymagneter

Disse magnetene blir benyttet i verktÞymaskiner for Ä holde fast emner som skal bearbeides ved dreiing, boring, sliping av grading polering og andre applikasjoner.

magnet

Elektromagneter

StÞrre holde eller lÞfte magneter er ofte elektro magnetiske. Vi kan tilby et stort utvalg av standard og spesialtilpassede verktÞy holdemagneter og lÞftemagneter

magnet