Dråpeseparasjon fra gasser

Dråpeseparatorer er designet som den grunnleggende enheten for drift av forskjellige prosess- og tekniske anlegg. Vi tilbyr strikket trådnett og elementer med svært effektiv separasjonsytelse. Uønskede forurensninger fra gassstrømmer separeres til den nødvendige konsentrasjonen av den rene gassen er oppnådd. Ved hjelp av datamaskiner og designprogram “Separat 2.1” beregner vi den optimale dråpeseparatoren som er skreddersydd for prosessen din.

Bruksområder

  • Skrubbere, absorbere
  • Destillasjons- og rettingskolonner
  • Fordamping og trykkreduserende anlegg
  • Vakuum- og trykkluftsystemer
  • Avsaltingsanlegg for sjøvann
  • Olje- og emulsjons tåke separatorer

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon eventuelt tilbud