Vibrasjonsdempere

Gummibaserte dempere:Våre dempere med beregnet elastisitet og dempeegenskaper kan redusere støy, sjokk og uønskede vibrasjoner.

Helmetall vibrasjonsdempere: Vibrasjonsdempere brukes til reduksjon av støy, sjokk og vibrasjoner fra maskinelt utstyr m.m. og til beskyttelse av ømfintlig, elektronisk utstyr mot påkjenninger utenfra.

Ta kontakt med oss for å hjelpe deg å finne vibrasjonsdemperen du trenger eller se vår katalog


 • Gummifester for tak og veggmontering
 • Gummifester for stasjonæranlegg
 • Motorfester for marint og mobilt bruk
 • Motorfester for marint og mobilt bruk
 • Standard elementer A-B-C
 • Fjærdempere
 • Wiredempere

 • Maskinsko
 • Vibrasjonsdempere i helmetall
 • Vibrasjonsdempere i helmetall
 • Underlagsplater