Vibrasjonsdempere

Gummibaserte dempere:Våre dempere med beregnet elastisitet og dempeegenskaper kan redusere støy, sjokk og uønskede vibrasjoner.

Helmetall vibrasjonsdempere: Vibrasjonsdempere brukes til reduksjon av støy, sjokk og vibrasjoner fra maskinelt utstyr m.m. og til beskyttelse av ømfintlig, elektronisk utstyr mot påkjenninger utenfra.

Ta kontakt med oss for å hjelpe deg å finne vibrasjonsdemperen du trenger eller se vår katalog


  • Standard elementer
  • Gummibuffere
  • Sandwich elementer
  • Gummifester for stasjonæranlegg
  • Motorfester for marint og mobilt bruk
  • Fjærdempere
  • Wiredempere
  • Vibrasjonsdempere i helmetall
  • Maskinsko