VALG AV SKRAPERBLAD

Som et resultat av produktutvikling over lengre tid kan vi tilby bredt sortiment innen skraperblad. Vårt produktspekter gir egnede løsninger på ulike typer forhold. Skraperblad kategorien er delt inn i tre hovedgrupper basert på sin arbeidsstilling:

  • Skraperblad på den skitne siden av beltet

Dette er den vanligste belte rengjøringen. Produktspekteret omfatter carving, rubbing og roterende belte rengjøringsmidler.
Riktig valg av skraperblad er en viktig faktor når du tenker på sikkerhet, pålitelighet og generell økonomi
av transportøren.

  • Skraperblad for retur båndet

Disse skraperbladene løsner det som har satt seg fast på transportbåndet. Denne fjerner og hindrer at uønsket materiale føres inn mellom beltet og trommel.

  • Skraperblad for trommel

Effektiv rensing av trommelen er viktig for sentrering og jevn bevegelse av beltet. Skraperbladet for trommelen beskytter beltet mot skader og forebygger mot klemskader av personer.

skrape
skraperblad