Lineærføringer

Lineærlagere er lagringselementer for translatoriske bevegelser. På samme måte som for rotatoriske lagere skiller vi også her etter om det er rullende eller glidende elementer som overfører kreftene.

Kravene til lineærkomponenter er like varierte som funksjonene de kan brukes til. I transportsystemer teller for eksempel hovedsaklig hurtighet og presisjon, mens det i målemaskiner kommer mer an på presisjon og stivhet.

Alle konstruksjonene har sine karakteristiske egenskaper som gjør dem spesielt velegnet til bestemte oppgaver. Generelle regler for valg av føringstype må imidlertid alltid brukes med forbehold, for det nesten alltid er flere faktorer som må hensyntas og veies mot hverandre. I tillegg til belastning, akselerasjon, hastighet og slaglengde må også påvirkninger som temperatur, smøring, vibrasjoner, montering, vedlikehold osv. tas med i beregningen.

Lineære føringer er utstyrt med to forseglinger. INA lineære føringer leveres med  smøring. INA lineære sett bortsett KGHA ..- PP er smørbare og har smørehull.

Lineærføringer