BIO-serien

  • hygienisk utformede tankvaskere
  • brønnbåt
  • næringsmiddelindustrien
tankvask
BIO 10 til kanaler og mellomstore tanker

BIO 25 til store tanker
UBT tankvasker

Scanjet SC-serie

  • industrielle tanker
  • siloer
tankvask
tankvask
SC15TW til mellomstore tanker
SC15TW med lukket gear
SC45TW til store tanker
Lavtrykksvasker