BIO-serien

  • hygienisk utformede tankvaskere
  • brønnbåt
  • næringsmiddelindustrien
tankvask
BIO 10 til kanaler og mellomstore tanker
BIO 25 til store tanker
Lavtrykksvasker

Scanjet SC-serie

  • industrielle tanker
  • siloer
tankvask
tankvask
SC15TW til mellomstore tanker

SC15TW med lukket gear
SC45TW til store tanker