Industri

  • Støvdemping til industri

Støvforebyggende systemer som virker umiddelbart for å hindre at støv dannes og sprer seg i omgivelsene under riving, gruvedrift eller utgravningsaktiviteter eller ved flytting av inerte materialer.
Trykkvannet fra misteanlegget (ved trykk fra 60 til 120 atm) frigjøres gjennom dyser direkte inn i områder der støv oppstår, og hindrer spredning.

  • Luktbegrensing til industrien

Sammenlignet med alternative luktkontrollmetoder, tilbyr vi systemer med sterkt reduserte kostnader. Energikostnadene er lave og installasjonen er rask og enkel.

Systemene kan brukes i store friluftsområder, som omgir hele arealet av en deponi med en rekke luftbefuktere, eller innenfor sorteringsanlegg for avløpsvann, renseanlegg, dyrebedrifter og petrokjemiske raffinaderier.