P14 – glidelager

P14 er ett blyfritt standard glidelager med maksimal ytelse mot slitasje. Er er utviklet for vedlikeholdsfrie , tørre applikasjoner, spesielt i mat sektoren. Den kan også anvendes i systemer med flytende smøring. Bruken av fett som smøremiddel med P14 er bare mulig i begrenset grad, og er ikke anbefalt.

Material produksjon

Det faste smøremiddel massefremstilles i en spesielt tilpasset blandeprosess.I en parallell, kontinuerlig produksjonsprosess , blir bronsepulveret lagt på stålet som et glidesjikt. Dette frembringer en glidende lag med en tykkelse på 0,2 mm til 0,35 mm og et porevolum på ca.. 30%.

Deretter blir hulrommene fylt med fast smøremiddel ved hjelp av impregnering av valser. Dette prosesstrinnet er styrt på en slik måte at et innkjøringslag av fast smøremiddel opp til maks. 0,03 mm tykk produseres over glidesjikt . I ytterligere termiske behandlinger, er de karakteristiske egenskapene til materialet systemet justert, og de nødvendige tykkelsestoleranser i komposittmaterialet er produsert ved bruk av kontrollerte valsepar.

Merk: P14 kan ikke brukes i vann (Alternativ: P10, P147)

Kjennetegn på P14

  • Blyfri
  • Svært lav stick-slip tendens
  • Lav slitasje
  • Lav friksjons koeffisient
  • Ingen tendens til å smelte sammen med metall
  • Svært lav tendens til å svelle