glidelager

P11

P11 er ett blyholdig, robust glidelager med maksimal ytelse mot slitasje. Den er designet for vedlikeholdsfrie , tørre applikasjoner, men kan også benyttes i systemer med flytende smøring. Bruken av fett som smøremiddel med P11 er bare mulig i begrenset grad, og er ikke anbefalt.

Material produksjon

Det faste smøremiddel massefremstilles i en spesielt tilpasset blandeprosessen. I en parallell, kontinuerlig produksjonsprosess , blir bronsepulveret lagt på stål eller bronse som et glidesjikt. Dette frembringer et glidesjikt med en tykkelse fra 0,2 mm til 0,35 mm og et porevolum på ca.. 30%. Deretter blir hulrommene fylt med fast smøremiddel ved hjelp av impregnering av valser.

Dette prosesstrinnet er styrt på en slik måte at et innkjøringslag av fast smøremiddel opp til maks. 0,03 mm tykke fremstilles ovenfor glidelag. I ytterligere termiske behandlinger, er de karakteristiske egenskapene til materialet systemet justert, og de nødvendige tykkelsestoleranser i komposittmaterialet er produsert ved bruk av kontrollerte valsepar.

Viktig! Materialene P10 og P11 inneholder bly og skal derfor ikke brukes i matsektoren!

Materiale P11 anbefales for strengere krav til korrosjonsbeskyttelse eller for bruk i aggressive medier.Det har noen fordeler i forhold til P10 i denne henseende:

  • Meget god varmeledningsevne og dermed større pålitelighet
  • Anti-magnetisk
  • P11 krever ingen ekstra korrosjonsbeskyttel